Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

   

Το www.mlonutrition.gr είναι ο «Δικτυακός τόπος» που φιλοξενεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με την εμπορική ονομασία«www.mlonutrition.gr», το οποίο εκθέτει, προωθεί και διαθέτει προς πώληση μέσω του Διαδικτύου  συμπληρώματα διατροφής αποκλειστικά της εταιρείας MLO International, τα οποία στην Ευρώπη διατίθενται από την MLO INTΕRNATIONAL L.T.D, που εδρεύει στην Βουλγαρία  (εφεξής το «www.mlonutrition.gr»). Το «www.mlonutrition.gr» και ο Δικτυακός τόπος  ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε», που εδρεύει στην Κόρινθο, 82ο χλμ ΝΕΟ Αθηνών - Πατρών  στην Ελλάδα  (εφεξής η «Εταιρεία» «εμείς», «εμάς», «μας»), η οποία και νομίμως το διαχειρίζεται.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού τόπου και συναλλαγών (αγοράς των προϊόντων) στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, οι οποίοι περιλαμβάνουν ως αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο σύνολο τους την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies (εφεξής οι «Όροι και Προϋποθέσεις» ή «Όροι»), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που εσείς υπό οποιαδήποτε ιδιότητά σας, ήτοι αυτή του πλοηγού/ επισκέπτη, χρήστη των Υπηρεσιών, καταναλωτή – αγοραστή, Μέλους, (εφεξής ο «Χρήστης»«εσείς»«εσάς», «σας») περιηγείστε στο Δικτυακό μας τόπο, κάνετε χρήση του περιεχομένου του και των Υπηρεσιών του (πχ Εγγραφή Μέλους, Newsletters, Αρθρογραφία), ή/και συναλλάσσεστε στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα και διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται με την www.mlonutrition.gr για την αγορά προϊόντων από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.

Πριν εισέλθετε στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια τόσο στο Δικτυακό μας τόπο όσο και στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας σε αυτό. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της www.mlonutrition.gr με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στη σχετική ενότητα «Επικοινωνία», πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στο δικτυακό μας τόπο συμπεριλαμβανομένης και της πλοήγησης σας σε αυτόν ή τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. 

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλετε να μην κάνετε χρήση καμίας των υπηρεσιών της Carespot που παρέχονται στο www.mlonutrition.gr και να μην προβείτε σε αγορά προϊόντων. Με την οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, όπως ενδεικτικά την περιήγησή σας σε αυτό, την εγγραφή σας ως Μέλος ή στο newsletter της Επιχείρησής μας, την ανάγνωση των άρθρων μας ή η αγορά των προϊόντων μας βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχτεί τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Η τακτική επίσκεψή σας στο Δικτυακό Τόπο για να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις κρίνεται απαραίτητη, καθόσον η  www.mlonutrition.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, προσθέτει, περιορίζει μονομερώς α) τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, στο σύνολό τους ή εν μέρει, β) τις Πολιτικές της, γ) τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, δ) τις τεχνικές προδιαγραφές του διαδικτυακού τόπου (εφεξής οι «αλλαγές») κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η οποιαδήποτε αλλαγή κατά τα ανωτέρω επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας ή συγκατάθεσή σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. Η www.mlonutrition.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώνει για τις τυχόν αλλαγές σύμφωνα με τα ανωτέρω, μέσω του Δικτυακού τόπου, οι οποίες και θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στον παρόντα Δικτυακό τόπο. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ή άλλη, δεν καταλαμβάνει παραγγελίες ή άλλες συναλλαγές και χρήσεις υπηρεσιών τις οποίες έχετε ήδη διενεργήσει πριν την έναρξη ισχύος των αλλαγών σύμφωνα με τα ανωτέρω και η Εταιρεία μας έχει αποδεχτεί. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τις αλλαγές, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με αυτές (αλλαγές), μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της www.mlonutrition.gr, με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στη σχετική ενότητα «Επικοινωνία», πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στο δικτυακό μας τόπο συμπεριλαμβανομένης και της πλοήγησης σας σε αυτόν ή τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Οποιαδήποτε ενέργεια σας, χρήση ή συναλλαγή στο Δικτυακό μας τόπο μετά τις σύμφωνα με τα ανωτέρω αλλαγές, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση σάς χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελάτων μας αναφορικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων, καθόσον παρέχονται αποκλειστικά για την παροχή βοήθειας σε εσάς, οι δε Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν τη μόνη και αποκλειστική μας συμφωνία. 

Η www.mlonutrition.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη, να ματαιώσει, αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία του δικτυακού τόπου/ ηλεκτρονικού καταστήματος, ή ορισμένων Υπηρεσιών, ή την εμπορία ορισμένων προϊόντων.

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου από εσάς και οποιαδήποτε συναλλαγή σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ.

 

ΙΙ.         ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Α.         ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα Δικτυακό τόπο είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά μας, είτε στα παρεχόμενα προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, είτε στα διάφορα επιστημονικά θέματα που πραγματεύεται η αρθρογραφία της www.mlonutrition.gr. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια, ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου, ή και λόγω ανωτέρας βίας.

Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου -συμπεριλαμβανομένης και της αρθρογραφίας- ενδέχεται να θεωρηθεί ότι παρέχει ορισμένες προτάσεις υγείας, ευεξίας, ομορφιάς, κτλ. Ωστόσο, η www.mlonutrition.gr δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία, ούτε και εγγυάται το αποτέλεσμα οποιονδήποτε συμβουλών. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων ιατρών ή εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε σας απασχολεί. Η Εταιρεία μας δεν παρέχει μέσω του Δικτυακού της τόπου, ή/και άλλως, ιατρική διάγνωση ή εξειδικευμένη θεραπευτική συμβουλή. Ποτέ μην παραβλέψετε ιατρική συμβουλή ή αναβάλλετε να ρωτήσετε τη γνώμη του ειδικευμένου ιατρού ή άλλου επαγγελματία υγείας εξαιτίας κάποιου άρθρου ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου που διαβάσατε στο www.mlonutrition.gr .

Β.         ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER

Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) του www.mlonutrition.gr γίνεται εξ’ ελευθεριότητάς σας και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών μας -συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στο Δικτυακό Τόπο. Ωστόσο, όσοι προβούν σε άνοιγμα Λογαριασμού, θα μπορούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά μας δελτία και άλλο διαφημιστικό υλικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που θα μας δηλώσουν, κατά τη διαδικασία αυτή. Η εγγραφή στην Υπηρεσία newsletter  είναι δυνατή και σε μη Μέλη και ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο στο Δικτυακό Τόπο. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας μάς δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλoυμε ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και άλλων ιστότοπών της, αλλά και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.

Με την Εγγραφή σας στο Newsletter μας, σας χορηγούμε ένα εκπτωτικό κουπόνι για να το χρησιμοποιήσετε κατά την πρώτη σας αγορά. Αναφορικά με την εξαργύρωση του κουπονιού θα λάβετε οδηγίες σε email, που θα σας αποσταλεί κατά την εγγραφή σας. Ειδικότερα για τα εκπτωτικά κουπόνια γίνεται αναφορά κατωτέρω, στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.  

Η www.mlonutrition.gr δεν ευθύνεται αν τα Newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, παρόλο που καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση τους. Τα Newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της www.mlonutrition.gr, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του Δικτυακού τόπου, ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails που λαμβάνετε απο εμάς.

 Γ.       ΠΩΛΗΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ            

1. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η Εταιρεία μας μέσω του www.mlonutrition.gr προβάλλει, προωθεί και διαθέτει προς πώληση σε καταναλωτές συμπληρώματα διατροφής, τρόφιμα-ροφήματα, και λοιπά προιόντα (εφεξής τα «Προϊόντα»). Τα προϊόντα φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και γνωστοποιήσεις που απαιτεί η οικεία νομοθεσία, για τη διάθεσή αυτών στους καταναλωτές μέσω του διαδικτυακού μας καταστήματος. Οι πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα που προβάλλονται  είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, οι δε φωτογραφίες αυτών αποτελούν πραγματική, ρεαλιστική και ακριβή απεικόνιση των προϊόντων μας. Ωστόσο, οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών ελλείψεων ή λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν, ή έχουν προκύψει ακούσια, ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου, ή και λόγω ανωτέρας βίας.

Ειδικότερα, αναφορικά με τις παρεχόμενες περί διαθεσιμότητας των προϊόντων πληροφορίες, η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθεσιμότητα των προϊόντων μας. Ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωση των να πραγματοποιείται μέσα σε μία (1) ώρα από την στιγμή της τροποποίησης τους. Ειδικότερα για τυχόν σφάλματα στις τιμές των προϊόντων μας, ισχύουν τα όσα αναφέρονται κατωτέρω.

Η περιγραφή των συστατικών ουσιών των προϊόντων, των θεραπευτικών τους ιδιοτήτων, ενδείξεων και αντενδείξεων, οδηγίες χρήσης, ημερομηνίες λήξης και λοιπών πληροφορίων που περιέχονται στα ίδια τα προϊόντα, γίνεται υπό την ευθύνη του παραγωγού και υπευθύνου κυκλοφορίας αυτών, όπως αυτοί αναγράφονται στις συσκευασίες των προϊόντων και η Εταιρεία μας, ουδεμία υποχρέωση ευθύνης για την πιστοποίηση αυτών των πληροφοριών φέρει.

Ο χρήστης παραμένει ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση των προϊόντων, οφείλει δε, σε κάθε περίπτωση, να συμβουλεύεται αφενός τις οδηγίες κάθε προϊόντος, όπως παρέχονται από τους παραγωγούς, αφετέρου το γιατρό του.  Η Εταιρεία μας συνιστά στους καταναλωτές/αγοραστές των προϊόντων που διατίθενται στο Ηλεκτρονικό κατάστημα μας να προβαίνουν σε επιμελή χρήση των προϊόντων, σύμφωνα με τις χορηγούμενες από τον παραγωγό οδηγίες, ή/και από το γιατρό σας.

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα όπως επιλέγει κατά την ελεύθερη κρίση της και διακριτική της ευχέρεια τα προϊόντα που θα διαθέτει μέσω του www.mlonutrition.gr, δύναται δε κατά καιρούς να αποσύρει ή ανανεώνει αυτά ελεύθερα και χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης, συγκατάθεσής σας ή/και απλής ενημέρωσης.  Το αυτό ισχύει και για τυχόν προσφορές, εκπτώσεις και οιεσδήποτε τιμολογιακές πολιτικές ακολουθεί κατά καιρούς το www.mlonutrition.gr, καθόσον ο καθορισμός αυτός βρίσκεται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια μας.  

Όλα τα προϊόντα διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική, όπως για παράδειγμα μεταπώληση.

2. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

 Υποβολή παραγγελίας - Ολοκλήρωση σύμβασης πώλησης

Χρησιμοποιήστε τις κατηγορίες που βρίσκονται στο κεντρικό MENU του Δικτυακού Τόπου, πλοηγηθείτε σε αυτόν και βρείτε αυτό που ψάχνετε.

Ελέγξετε τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο link "TO ΚΑΛΑΘΙ MOΥ", το οποίο βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος του Δικτυακού Τόπου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί αφαίρεσης/διαγραφής για να αφαιρέσετε προϊόντα από το καλάθι σας, πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Μόλις τοποθετήσετε στο «ΚΑΛΑΘΙ» σας τα τελικά προϊόντα, σας απομένει ακόμα ένα βήμα για να ολοκληρώσετε την υποβολή της παραγγελίας σας: το «κλικ» στο κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ».

Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας πρέπει να μας χορηγήσετε υποχρεωτικά ορισμένες σημαντικές για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας προσωπικές σας πληροφορίες, αναφορικά με την πληρωμή και την αποστολή των προϊόντων. Οι πληροφορίες αυτές είναι: όνομα, επώνυμο, email, Τηλέφωνο (και κινητό), ταχυδρομική διεύθυνση (οδό, αριθμό, περιοχή, πόλη, ΤΚ), και σε περίπτωση τιμολογίου επιπλέον το ΑΦΜ, η αρμόδια ΔΟΥ και η ΙΔΙΟΤΗΤΑ σας. Η εγγραφή σας ως Μέλος στο www.mlonutrition.gr για το άνοιγμα του προσωπικού σας Λογαριασμού δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να υποβάλλετε την παραγγελία σας και να διενεργήσετε μια αγορά από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, ωστόσο έχει σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και κυρίως τη δική σας διευκόλυνση, κατά τις επόμενες αγορές σας από τo δικτυακό μας κατάστημα. Επιπλέον, το άνοιγμα του δικού σας Λογαριασμού σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό των παραγγελιών/ αγορών σας και μια λίστα με τα αγαπημένα σας προϊόντα του καταστήματός μας. 

Μπορείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας χωρίς να συνδεθείτε με το Λογαριασμό σας στην www.mlonutrition.gr (σε περίπτωση που ήδη έχετε) ή χωρίς να δημιουργήσετε έναν. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.  

Η διαδικασία εγγραφής ως Μέλος και το άνοιγμα Λογαριασμού σας στο www.mlonutrition.gr είναι γρήγορη και απλή: δηλώνετε το email σας και έναν κωδικό πρόσβασης που επιθυμείτε. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως Mέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Φέρετε εσείς την ευθύνη για τα στοιχεία που μας χορηγείτε, ενώ η Εταιρεία μας βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις σας, αναφορικά με τα προσωπικά σας στοιχεία. Τα προσωπικά στοιχεία που μας χορηγείτε κατά την εγγραφή σας ως Μέλος, η Επιχείρησή μας τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό της δημιουργίας Λογαριασμού σας και επικουρικά για την αποστολή σε εσάς των ενημερωτικών μας δελτίων και άλλων διαφημιστικών, προωθητικών μας ενημερώσεων. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Επίσης, μπορείτε να κάνετε παραγγελία μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook. Στην τελευταία περίπτωση η www.mlonutrition.gr θα σας ζητήσει να δώσετε την άδειά σας, ώστε να έχει πρόσβαση σε όσες πληροφορίες έχετε εσείς δηλώσει στο Facebook, ότι μπορούν να είναι δημόσιες. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα δεδομένα σας και τη χρήση αυτών από εμάς, παρακαλώ να επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Οι παραγγελίες σας μπορεί να πραγματοποιηθούν όλες τις ώρες της ημέρας και σε καθημερινή βάση, χωρίς εξαιρέσεις. 

Τα προσωπικά σας στοιχεία που μας υποβάλλετε κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Εταιρεία μας τα επεξεργάζεται με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας, αναφορικά με τις μεταξύ μας συναλλαγές (πχ  για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία σας, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική μας συναλλαγή) και για την αποστολή σε εσάς των αγορασθέντων προϊόντων.

Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων οφείλετε και υποχρεούστε να μας ενημερώσετε άμεσα για τα νέα σας στοιχεία, ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή. Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή σας ως Μέλος πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Με την εγγραφή σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων . Έχετε τη δυνατότητα να άρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή μέλους με την αποστολή σχετικού email στην διεύθυνση [email protected] . Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, ή μπορείτε επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων σας, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από την Εταιρεία μας, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια, ως άνω, διαδικασία αποστολής email σε εμάς. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα στοιχεία σας διατηρούνται από την www.mlonutrition.gr μόνο για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένο Μέλος του www.mlonutrition.gr. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακoινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από την Επιχείρησή μας.

Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας μας είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών και η εγγραφή σας δηλώνει την πλήρη συγκατάθεσή σας.

Με τη συμπλήρωση των στοιχείων σας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και το πάτημα του κουμπιού «Ολοκλήρωση παραγγελίας» θα δείτε το σύνολο της παραγγελίας σας, με τα πλήρη στοιχεία αυτής, περιλαμβανομένων των πληροφοριών πληρωμής και αποστολής. Αν είστε σύμφωνοι, κάνετε «κλικ» στην ένδειξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ». Στο στάδιο αυτό η παραγγελία σας είναι έτοιμη να υποβληθεί. Με την υποβολή της παραγγελίας σας αποδέχεστε τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το αυτό ισχύει κάθε φορά που θα υποβάλλετε την παραγγελία σας στο www.mlonutrition.gr. Με την υποβολή της παραγγελίας έχετε την υποχρέωση να πληρώσετε το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτή. Αν είστε σύμφωνοι, πατάτε την ένδειξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» οπότε και υποβάλλετε αυτή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Κατά την υποβολή της παραγγελίας σας έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πλήρη και αληθή σας στοιχεία, με την ολοκλήρωση δε αυτής δηλώνετε ότι είστε νόμιμος/ εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστική κάρτας που μας δηλώνετε και ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο επαρκές, για να καλύψει την αξία των προϊόντων που αγοράζετε. Η Εταιρεία μας ενδέχεται (χωρίς να είναι υποχρεωμένη), να προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων πληρωμής που μας δηλώνετε, όταν επιλέγετε ως μέσω πληρωμής την πίστωση με κάρτα ή τρίτους Online παρόχους πληρωμής, προκειμένου να διασφαλίσει τις οικονομικές μας συναλλαγές. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, λάθος ή οποιασδήποτε άλλης φύσης πρόβλημα υφιστάμενο ή ενδεχόμενο, η www.mlonutrition.gr δύναται -κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια- να απορρίψει την παραγγελία σας.  

Μόλις υποβάλλετε την παραγγελία σας συνδέεστε με τον πάροχο πληρωμών που συνεργάζεται η Εταιρεία μας, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξετε. Μπορείτε να πληρώσετε με έναν από τους τρόπους που παρατίθενται κατωτέρω. Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η πληρωμή του τιμήματος της παραγγελίας σας, το σύστημα του www.mlonutrition.gr θα σας στείλει αυτόματα ένα μήνυμα στον λογαριασμό του email που μας έχετε δηλώσει, κατά το στάδιο της υποβολής της παραγγελίας σας. Σε αυτό θα γνωστοποιεί τον αριθμό της παραγγελίας σας, θα επιβεβαιώνει ότι την παραλάβαμε και θα αναγράφει τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει και όλους τους όρους της παραγγελίας. Σημειώνεται ότι:

·         α) σε περίπτωση που έχετε επιλέξει την αντικαταβολή ως μέσω πληρωμής, η επιβεβαίωση της παραγγελίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα σας αποσταλεί με την υποβολή της παραγγελίας σας, τα δε προϊόντα θα παραδοθούν μόνο με την ολοσχερή εξόφληση των προϊόντων, κατά την προσήκουσα παράδοση αυτών σε εσάς.

·         β) σε περίπτωση που έχετε επιλέξει την κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε τραπεζικό λογαριασμό, η παραγγελία σας δεν εκτελείται μέχρι να πιστωθεί με το αντίστοιχο ποσό o λογαριασμός της Εταιρείας μας.

Μόλις ολοκληρωθεί το στάδιο της παραγγελίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η www.mlonutrition.gr εξετάζει αν η παραγγελία μπορεί να εκτελεστεί ως έχει και δεν υφίσταται λόγος απόρριψης της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Εφόσον κριθεί ότι μπορεί να διεκπεραιωθεί και δρομολογηθεί η διαδικασία αποστολής των προϊόντων σας στην ταχυμεταφορική εταιρεία που συνεργαζόμαστε ή σε άλλη συνεργαζόμενη εταιρεία, θα αποσταλεί ένα μήνυμα στον λογαριασμό του email που μας έχετε δηλώσει κατά το στάδιο της υποβολής της παραγγελίας σας, το οποίο θα σας γνωστοποιεί τον αριθμό φορτωτικής/αποστολής.

Ο χρόνος παράδοσης και το κόστος αποστολής των προιόντων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (ενδεικτικά από τον τόπο παράδοσης, την ποσότητα των προϊόντων, το χρόνο παράδοσης σε εμάς από τους προμηθευτές μας κ.α.).

Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας διαπιστώσουμε τυχόν ξαφνική έλλειψη σε κάποιο από τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, ή καθυστέρηση στην παράδοσή του -μη αναμενόμενη-, ή προσωρινή μη διαθεσιμότητά του -αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέμα ή πρόβλημα που να καθιστά την παραγγελία σας εν μέρει αποδεκτή και άρα εκτελεστή εκ μέρους μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα στα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, προκειμένου να συμφωνήσουμε μαζί σας τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή/και ακύρωση της παραγγελίας σας. Ευελπιστούμε σε μια επαφή μαζί σας, ωστόσο σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί εφικτή μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, θα σας αποστείλουμε ένα email με το μέρος της παραγγελίας που η www.mlonutrition.gr δύναται να εκτελέσει. Το υπόλοιπο μέρος της παραγγελίας σας, που δεν είναι εφικτό να εκτελεστεί από εμάς, θα ακυρώνεται. Επομένως, με βάση τα ανωτέρω, το νέο email που σας αποστέλλουμε θα αποτελεί τη γνωστοποίηση παραλαβής της παραγγελίας σας και αυτή θα οφείλει να εκτελέσει η Εταιρεία μας. Σε περίπτωση που έχετε πληρώσει για το τμήμα της παραγγελίας που έχει ακυρωθεί, η Εταιρεία μας θα σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στα ακυρωμένα προϊόντα, το συντομότερο δυνατόν.

Σημαντική νομική διευκρίνιση: Η αποστολή εκ μέρους μας της επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε συνιστά αποδοχή εκ μέρους μας της παραγγελίας σας, αλλά απλή επιβεβαίωση - γνωστοποίηση ότι παραλάβαμε αυτή. Η παραγγελία που υποβάλλετε στο www.mlonutrition.gr αποτελεί πρόταση εκ μέρους σας στην Εταιρεία μας να αγοράσετε τα προϊόντα που αναγράφονται σε αυτή. Προκειμένου να συναφθεί μεταξύ μας σύμβαση πώλησης, θα πρέπει και εμείς αντίστοιχα να αποδεχτούμε την παραγγελία σας, ως έχει. Τέτοια αποδοχή πραγματοποιείται από εμάς όταν σας αποστέλλουμε το μήνυμα (email) που επιβεβαιώνει την αποστολή της παραγγελίας σας, ως έχει. Διευκρινίζεται δε ότι σε περίπτωση που το μήνυμα επιβεβαίωσης αποστολής της παραγγελίας σας δεν περιλαμβάνει ορισμένα από τα προϊόντα που περιέχονταν στην παραγγελία σας, τα προϊόντα αυτά δεν αποτελούν μέρος της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης.  Ωστόσο, η Σύμβαση εκτελείται μόνο εφόσον πληρωθούν τα προϊόντα, ήτοι μόλις εγκριθεί ο λογαριασμός σας στο PayPal, πιστωθεί η κάρτα σας, πιστωθεί ο λογαριασμός μας με το αντίτιμο στην περίπτωση της τραπεζικής κατάθεσης, ή εξοφληθεί η παραγγελία σας στην περίπτωση της αντικαταβολής ή της πληρωμής σας στο κατάστημά μας.    

Η Εταιρεία μας δεν τηρεί αρχείο με τις παραγγελίες σας, επομένως οφείλετε να τηρείτε εσείς, με δική σας ευθύνη, τις γνωστοποιήσεις που σας αποστέλλουμε, αναφορικά με τις παραγγελίες σας και τις μεταξύ μας συναλλαγές.

3. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Μπορείτε να υποβάλλεται την παραγγελία σας τηλεφωνικά στην www.mlonutrition.gr στα τηλέφωνα που αναφέρονται στη σελίδα του www.mlonutrition.gr. Οι ημέρες και ώρες που δύναται να πραγματοποιηθούν οι τηλεφωνικές παραγγελίες είναι Δευτέρα – Παρασκευή από 09:00 – 17:00. Κατά την τηλεφωνική σας κλήση περιγράφετε το προϊόν που θέλετε να παραγγείλετε και μας αναφέρετε τα στοιχεία πληρωμής και αποστολής που αναφέρονται στη σελίδα μας και περιγράφονται ανωτέρω στο παρόν. Και για τις τηλεφωνικές παραγγελίες ισχύουν οι ίδιοι τρόποι πληρωμής. Για την ασφάλεια και την ορθή εκτέλεση των παραγγελιών σας, οι κλήσεις τηλεφωνικών παραγγελιών καταγράφονται και αποτελούν απόδειξη του περιεχομένου της παραγγελίας σας και παράλληλα της γνωστοποίησης παραλαβής της παραγγελίας σας και επιβεβαίωση εκτέλεσης αυτής. Με την υποβολή τηλεφωνικής παραγγελίας αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και τις Πολιτικές που περιλαμβάνονται σε αυτούς όπως αυτή της Προστασίας των Προσωπικών σας δεδομένων. Να σημειώσουμε ότι τα οικονομικά στοιχεία που μας δηλώνετε τηλεφωνικά δεν καταγράφονται. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις.     

    4. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

4.1 Ακύρωση παραγγελίας από Χρήστη

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Πέραν της δυνατότητας που έχετε -πριν την υποβολή της παραγγελίας σας- να αφαιρέσετε από το καλάθι σας τεχνικά τις ποσότητες των προϊόντων που δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε (πατώντας στο κουμπί «X», το οποίο ενεργοποιεί την αφαίρεση των αντίστοιχων προϊόντων), μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία που έχετε υποβάλλει σε εμάς, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

Μετά τη γνωστοποίηση παραλαβής της παραγγελίας σας, αλλά πριν την επιβεβαίωση αποδοχής αυτής, με την γνωστοποίηση αποστολής των προϊόντων, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή με τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην στην σελίδα μας μεταξύ 09:00-17:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το email θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από εμάς για τους σκοπούς του παρόντος, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία αποστολής του, δυνάμεθα δε να ακυρώσουμε την παραγγελία σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, μόνο εφόσον η παραλαβή του σχετικού μηνύματός σας πραγματοποιηθεί πριν την αποστολή σε εσάς της επιβεβαίωσης αποστολής των προϊόντων σας.

Επιπλέον σε περίπτωση που η www.mlonutrition.gr τροποποιήσει την παραγγελία σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω στο παρόν, έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε στο σύνολο την παραγγελία σας ή κατά το τμήμα αυτής που δε δύναται να εκτελεστεί από εμάς.   

4.2  Ακύρωση παραγγελίας από www.mlonutrition.gr:     

Πλέον των άλλων περιπτώσεων που αναφέρονται στο παρόν, η www.mlonutrition.gr δύναται να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο την παραγγελία σας ή/και τη Σύμβαση πώλησης και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Όταν εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους το προϊόν που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμο και δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί το σύστημα, ή/και όταν δεν είναι δυνατή η προμήθειά του πια από την Εταιρεία μας για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.
  • Όταν εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους η αναγραφόμενη στο προϊόν τιμή, ή η περιγραφή του, είναι λάθος.
  • Αν, κατά την απόλυτη κρίση μας, θεωρούμε ότι εμπλέκεστε σε αθέμιτες πρακτικές με την υποβολή της παραγγελίας, ή όταν δεν ποιείτε δίκαιη χρήση του συστήματος παραγγελίας της www.mlonutrition.gr.
  • Μη εξόφλησης.
  • Μη παραλαβής των προϊόντων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
  • Η εκτέλεση της παραγγελίας αντιβαίνει σε νόμους, κανόνες και κανονισμούς.
  • Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Σε περίπτωση που το προϊόν της παραγγελίας που ακυρώνεται έχει πληρωθεί,  η Εταιρεία μας θα σας επιστρέψει τα χρήματα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.  

4.3  Ακύρωση μετά την παραλαβή του προϊόντος

Μετά την παραλαβή του προϊόντος, η παραγγελία ακυρώνεται με την άσκηση του Δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. Τυχόν άρνησή σας να παραλάβετε τα προϊόντα σας, κατά την παράδοση από την εταιρεία μεταφοράς, ισοδυναμεί με υπαναχώρηση, δικαίωμα για την άσκηση του οποίου ισχύουν οι διατάξεις ως κατωτέρω στην ενότητα «Υπαναχώρηση».

Επιπλέον, η παραγγελία σας ακυρώνεται μετά την παραλαβή των προϊόντων ή για λόγους αντικατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, ή σε περίπτωση που παραλάβετε ελαττωματικό προϊόν, λάθος προϊόν ή δεν το παραλάβετε ποτέ λόγω απώλειας. 

5. ΤΙΜΕΣ – ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ

5.1 Αναγραφόμενη τιμή

Παρόλο που η Εταιρεία μας λαμβάνει κάθε πρόσφορο, τεχνικό και πρακτικό μέτρο να διασφαλίζει την ακρίβεια και ορθότητα των τιμών που αναγράφονται στα προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα -λόγω τεχνικού σφάλματος- να εμφανιστεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός ή και περισσότερων προϊόντων, που περιλαμβάνονται στην παραγγελία σας. Με την παραλαβή της παραγγελίας σας -και πριν λάβουμε την πληρωμή- θα ελέγξουμε τις τιμές των παραγγελθέντων προϊόντων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός προϊόντος που έχετε παραγγείλει, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, όσο το δυνατόν πιο άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή του. Είναι στη δική σας διακριτική ευχέρεια να προχωρήσετε την παραγγελία με τις σωστές τιμές, να την τροποποιήσετε λαμβάνοντας υπόψη τις σωστές τιμές, ή να την ακυρώσετε. Εάν δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε την παραγγελία ως ακυρωθείσα.

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλα μας τα προϊόντα συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α. και θεωρούνται τελικές. Σημείωση ότι επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής. Αναλυτικά για τις χρεώσεις μας δείτε παρακάτω πίνακες.

5.2  Εκπτωτικά κουπόνια

Ενδέχεται κατά καιρούς η Εταιρεία μας να παρέχει στα πλαίσια των προωθητικών της ενεργειών αναφορικά με τα προϊόντα που διατίθενται στο www.mlonutrition.gr εκπτωτικά κουπόνια, κωδικούς προώθησης, ειδικές προσφορές, δώρα σε διαγωνισμούς κτλ. Οι προϋποθέσεις χρήσης οποιουδήποτε εκπτωτικού κουπονιού, προσφοράς, κωδικού κτλ. θα προσδιορίζονται κατά το χρόνο έκδοσής τους και θα αναγράφουν ευκρινώς την ημερομηνία λήξης τους. Η Εταιρεία μας δύναται να αποσύρει οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς υποχρέωση οποιασδήποτε ειδοποίησης, μια προσφορά ή ένα εκπτωτικό κουπόνι και για οποιονδήποτε λόγο και αιτία από το απόθεμα, όπου αυτό είναι δυνατό.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

6.1 Τόπος παράδοσης

Κατά κανόνα παραδίδουμε εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Σε περίπτωση που διαμένετε στο εξωτερικό και επιθυμείτε αγορά μέσω του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην Ενότητα «Επικοινωνία» του Δικτυακού μας τόπου. Κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατόν μαζί σας. Στο μέλλον η www.mlonutrition.gr θα παραδίδει προϊόντα τα οποία αγοράζετε από την Εταιρεία μας και εκτός Ελλάδος. Μπορείτε να επισκέπτεστε συχνά το δικτυακό μας τόπο, όπου και θα ενημερωθείτε σχετικά με άλλους προορισμούς παράδοσης και τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις.

6.2 Τρόπος και Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος αποστολής των προϊόντων που έχετε παραγγείλει εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, καθόσον ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις για λόγους μη αναγόμενους σε δική μας ευθύνη. Τα προϊόντα αποστέλλονται είτε μέσω ταχυδρομείου, είτε μέσω της εταιρείας ACS  courier, είτε με παραλαβή από το φυσικό μας κατάστημα στη διεύθυνση που ορίζεται στην αρχή των παρόντων όρων χρήσης. Κατά την αίτηση της&